สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
สมัยราชอาณาจักรธนบุรี
สมัยราชอาณาจักรศรีอยุธยา
สมัยราชอาณาจักรสุโขทัย
ดูเพิ่มเติม
 มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
 การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
 มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
 เมืองหลวงเก่าของไทย