สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท