สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ระบบผิวหนัง
ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ
ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบหายใจ
ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบประสาท
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม
การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ