สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
 รหัสหมายเลขไอพีประจำเครื่อง
 ใช้ชื่อแทนหมายเลข
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
 การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต
 การต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายแลนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 การนำพีซีต่อผ่านสายโทรศัพท์ด้วยโพรโทคอล SLIP หรือ PPP
 การต่อแบบออนไลน์ผ่านโมเด็มในลักษณะเป็นเทอร์มินัล
 การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 บริการบนอินเทอร์เน็ต
 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต