สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และกลับอุบัติซ้ำ
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
โรคเกิดจากเชื้อรา
โรคเกิดจากเชื้อปรสิต
โรคเกิดจากไวรัส
 พรีออน - อนุภาคก่อโรคติดเชื้อประหลาด