สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
 ประเภทของรถจักรยานยนต์
 หลักการในการทำงานของเครื่องยนต์
 แบบของรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่ผลิต ในประเทศไทย)
 กระบวนการผลิตเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
 กระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Pressing Process)
 กระบวนการเชื่อม (Welding Process)
 กระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
 กระบวนการพ่นสี
 กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process)
 การตรวจสอบคุณภาพรถสำเร็จรูป (Final Inspection)
 การจัดส่งมอบ