สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
การทำงานใต้น้ำ
ประโยชน์ของการดำน้ำ
ฟิสิกส์ใต้น้ำ
หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย
 ข้อควรทราบในการดำน้ำ
 อันตรายจากการดำน้ำ
 โรคลดความกด หรือโรคเคซอง หรือโรคน้ำหีบ หรือโรคน้ำหนีบ
 การบาดเจ็บจากการกดดัน หรือการบีบกดของอวัยวะต่างๆ