สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 กระบวนพยุหยาตราชลมารค
ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี
การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยอยุธยา
ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน
การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค
การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗
การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๙
เรือพระราชพิธีลำใหม่ "เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙"