สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมในพุทธศาสนา
ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ความเป็นอุดมคติกึ่งสมจริง
อุดมคติกึ่งสมจริงที่ปรับเปลี่ยนมาตามยุคสมัย
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
ช่างเขียน