ตราไปรษณียากร ได้แก่ ดวงตราไปรษณียากร รอยประทับจากเครื่องประทับไปรษณียากร ดวงตราไปรษณียากรที่พิมพ์บนไปรษณียบัตร หรือจดหมายไปรษณีย์อากาศ

ตราไปรษณียากร ที่ยังไม่มีรอยประทับใดๆ ใช้ใน การชำระค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียม ไปรษณีย์ได้ เราจะซื้อตราไปรษณียากรได้ จากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ที่ทำการ ไปรษณีย์อนุญาตที่รับส่งไปรษณีย์ และ ร้านจำหน่ายตราไปรษณียากรตามราคาที่ระบุไว้

ในการจ่าหน้าซองจดหมาย และใช้ตราไปรษณียากร ควรแบ่งพื้นที่หน้า ซองออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆกัน

ดวงตราไปรษณียากร หรือที่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า " แสตมป์" นั้น นอกจากจะใช้ผนึกบนซอง จดหมาย บนห่อ หรือซองไปรษณียภัณฑ์ และ พัสดุไปรษณีย์แล้ว ยังเป็นที่นิยมสะสม กันอย่างแพร่หลาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสไว้ในคำนำหนังสือ ตำนานไปรษณีย์ไทยพ.ศ. ๒๓๗๙-๒๔๘๖ ของนาย อาณัฐชัย รัตตกุล ว่า "ผู้ใหญ่มักจะ สนับสนุนให้เด็กๆสะสมแสตมป์ เพราะจะ ช่วยให้เด็กเป็นคนประณีต รู้จักความ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม แสตมป์ที่ สะสมจากต่างประเทศทำให้รู้จักชื่อ ประเทศต่างๆ นอกจากนั้นภาพที่พิมพ์อยู่ บนแสตมป์ยังให้ความรู้รอบตัวอีก หลายด้าน"

เมื่อการสะสมแสตมป์ เป็นงานอดิเรกอันมีประโยชน์และเป็น ที่น่าสนใจของคนทั้งโลก เราจึงควร ศึกษาวิวัฒนาการของแสตมป์ตั้งแต่ต้นกำเนิด จนถึงปัจจุบัน

แสตมป์ดวงแรกของโลก คือ แสตมป์แบล็คเพนนี ของประเทศอังกฤษ แต่ไม่มีชื่อประเทศ ออกใช้เมื่อวัน ที่ ๕ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๓๘๓ ภาพสัญลักษณ์เป็น ภาพสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย พระราชินี ผู้ปกครองประเทศอังกฤษ มีราคาบนดวง หนึ่งเพนนี

แสตมป์ดวงแรกของไทย คือ แสตมป์โสฬศ ออกมาพร้อมกับแสตมป์ ราคาอัฐ เสี้ยว ซีก และสลึงหนึ่ง นับ เป็นแสตมป์ชุดแรกของไทย ออกใช้เป็น ทางการเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคมพ.ศ. ๒๔๒๖ หลังจากอังกฤษออกแสตมป์ดวงแรก ๔๓ ปี แสตมป์นี้เป็นภาพสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก คือ แสตมป์ ๑ เซ็นต์ สีม่วงแดงของประเทศ กายอานาอังกฤษ หรือปัจจุบันคือประเทศ กายอานา ออกใช้เมื่อพ.ศ. ๒๓๙๙ ราคาที่ประมูลกัน นครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นเงิน ๑ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ ๒๓ ล้านบาท เมื่อคิดเทียบตามอัตรา การแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยขณะนั้น

แสตมป์ที่มีราคาสูงที่สุดของไทย คือ แสตมป์อีสต์อินเดีย ราคา ๒ แอนนา ซึ่งสเตรตส์เซตเทิลเมนตส์ ขอยืมมาใช้ โดยประทับแก้บนราคา ๒ แออนา เป็น ๓๒ เซ็นต์ แล้วไทยขอยืมมาประทับอักษร "B" (Bangkok) ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า Bangkok ( อ่านว่า แบงค็อก) หมายถึง กรุงเทพมหา นคร

แสตมป์นี้นำออกใช้ในพ.ศ. ๒๔๒๕ จำนวนเพียง ๒๐ ดวง ปัจจุบันคงเหลือเพียง ไม่กี่ดวง มีการประมูลซื้อขายครั้ง สุดท้ายที่นครนิวยอร์ก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ราคา ๘,๒๕๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท[ จอหลัก | ดูรูป | เล่าให้ฟัง | วีดิโอ | ลับสมอง | ค้นข้อมูล | บทความ | ดูต่อ... ]
Copyright © 1997 Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.