สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
เครื่องโมมิเตอร์ผู้ป่วย
เครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย
เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองที่ใช้การสร้างเป็นแผนที่
เครื่องแยกเม็ดเลือดที่ใช้ในการให้เลือดแก่ผู้ป่วย
เครื่องถ่ายภาพอวัยวะที่อาศัยพลังแม่เหล็ก
เครื่องไตเทียม
เครื่องสลายนิ่ว