ตัวเลขไทย

ตัวเลขนับเป็นส่วนสำคัญของการเขียน ดังเราได้ทราบแล้วว่า การบันทึกระยะแรกๆ ของภาษาโบราณของโลก เป็นการบันทึกเรื่องจำนวน สิ่งของ และผู้คน และตัวเลขก็ยังมีความสำคัญตลอดมา

ตัวเลขไทยคงจะประดิษฐ์ขึ้นในเวลาเดียวกันกับตัวอักษรอื่นๆ แม้ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ เราจะไม่พบเลขครบทั้ง ๑๐ ตัว ขาด ๓ ๖ ๘ และ ๙ แต่เราก็อนุมานได้ในทำนองเดียวกับพยัญชนะว่า ต้องมีตัวเลขเหล่านี้อยู่แล้ว เพราะการประดิษฐ์ตัวเลขนั้น ต้องเป็นระบบ และมีลำดับ ที่สำคัญเราพบตัวเลขที่ขาดไปในจารึกสมัยของพระยาลิไท แสดงว่า ตัวเลขทั้งหมดมีอยู่แล้ว ตัวเลขสมัยสุโขทัยเขียนแตกต่างไปจากตัวเลขสมัยปัจจุบันมาก

ตารางเปรียบเทียบตัวเลขไทยสมัยต่าง ๆที่มา : หนังสือและการพิมพ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ สวัสดิวัลลภ
ตารางเปรียบเทียบตัวเลขไทยสมัยต่างๆ
ที่มา : หนังสือและการพิมพ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ สวัสดิวัลลภ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป