สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
การเกษตรกรรม
เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล (รีโมตเซนซิง)
ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม
ดาวเทียม LANDSAT
ดาวเทียม SPOT
ดาวเทียม MOS-1
ประโยชน์จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรในสาขาต่างๆ
สรุปโดยย่อ
ดูเพิ่มเติม
แผนที่
ชุมชนโบราณในเมืองไทย