เด็กไทยทั่วไปในสมัยโบราณ และเด็กซึ่งอยู่sในชนบทในปัจจุบันจะคุ้นเคยกับผ้านุ่ง ผ้าห่มซึ่งทอด้วยผีมือของแม่หรือญาติผู้หญิงเขาจะรู้คุณค่าของผ้าแต่ละผืน ว่าใช้เวลานานกว่าจะทอสำเร็จออกมาใช้ได้
 
ในวันสำคัญ ชาวชนบทจะแต่งตัวด้วยผ้าที่เขาทอเอง เช่น ในการไปทำบุญวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา งานกฐิน และงานลอยกระทง
 
คนในเมืองใหญ่ จะแต่งตัวด้วยผ้าไทยตามแบบไทย เช่น นุ่งผ้าซิ่นไหม สวมเสื้อผ้าไหม ห่มผ้าสไบไปในงานสำคัญ ๆ เช่นงานแต่งงาน และงานพิธีทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชานมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น
 
ผ้าไทยนั้นสวยงาม ถ้านุ่งซิ่นแบบไทยก็ใช้ได้นาน แม้เด็กโตเร็ว ก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ผ้าไทยส่วนมากทนทานใช้ได้นาน จึงควรใช้ให้คุ้มค่า
 
การแต่งตัวด้วยชุดไทยและผ้าไทย ถึงแม้จะทำได้เป็นครั้งคราว ก็นับว่าได้ช่วยกันทำให้การทอผ้าด้วยมือ และการออกแบบผ้าทออันเป็นศิลปะประจำชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป
 
ผ้าที่คนไทยทอใช้เอง มีชื่อเรียกหลายสิบชนิด ผ้าที่รู้จักกันมากคือ ผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่ ผ้าลายขิด ผ้าหางกระรอก ผ้าหางกระรอก และผ้ายก เป็นต้น
หัวข้อถัดไป