สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ประวัติ
 การจำแนกทางพฤกษศาสตร์
การเพาะกล้ายาสูบ
การทำไร่ยาสูบ
การเก็บใบยาสดและการบ่ม
ใบยาเวอร์ยิเนีย
ใบยาเบอร์เลย์
ใบยาเตอร์กิช
ใบยาพื้นเมือง
โรคของยาสูบ
แมลงศัตรูพืช
 การกำจัดวัชพืช
 การจัดชั้นใบยา