นาฬิกาคอมพิวเตอร์มีความสามารถเหนือนาฬิกาธรรมดาอะไรบ้าง
คลื่นเหนือเสียงมีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างไร
ไมโครโปรเซสเซอร์มีประโยชน์ต่อคนพิการหรือไม่
เรานำไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างไรบ้าง
ของเล่นและเครื่องใช้รอบๆ ตัวเรา ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์มาช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

นาฬิกาคอมพิวเตอร์มีความสามารถเหนือนาฬิกาธรรมดาอะไรบ้าง


[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

นาฬิกาคอมพิวเตอร์
ภายในส่วนควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์มีวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาอยู่ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกานี้สร้างขึ้นโดยอาศัยวงจรออสซิลเลเทอร์ (oscillator) ที่เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า วงจรมัลทิไวเบรเทอร์ (multivibrator) หรือใช้ผลึกควอรตซ์ (quartz) ซึ่งมีคุณสมบัติสั่นสะเทือน มีสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นด้วยความถี่ที่คงที่ เมื่อใส่แรงดันไฟฟ้าไปที่ผลึกควอรตซ์โดยการนำเอาสัญญาณนาฬิกานี้มาป้อนเข้าวงจรนับและวงจรตรรกของนาฬิกา แล้วป้อนเข้าส่วนแสดงผลแบบตัวเลข ซึ่งจะแสดงชั่วโมง นาที วินาทีวัน เดือน และปี

นาฬิกาคอมพิวเตอร์แตกต่างกับนาฬิกาแบบตัวเลขธรรมดาตรงที่ความสามารถสั่งให้เปลี่ยนวันที่ 1 ใหม่ทุกๆ เดือนได้เองไม่ว่าเดือนนั้นจะมี 30 หรือ 31 วัน หรือเดือนกุมภาพันธ์ที่มี 28 หรือ 29 วัน พร้อมกันนั้นสามารถเปลี่ยนวันจันทร์ วันอังคาร... พร้อมทั้งเดือนและปี สามารถตั้งเวลาปลุกหรือเวลาเตือนได้ตามความต้องการ และใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาได้ด้วย

เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้สร้างส่วนควบคุมกลางหรือซีพียูเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถนำมาสร้างนาฬิกาคอมพิวเตอร์ที่เล็กมากขนาดนาฬิกาข้อมือได้
คลื่นเหนือเสียงมีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างไร


[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์
ในปัจจุบันได้มีการใช้คลื่นเหนือเสียง (ultrasonicwave) เข้าตรวจสอบร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยวินิจฉัยโรคโดยไม่ต้องระมัดระวังอันตรายเหมือนแสงเอกซเรย์

เครื่องส่งคลื่นเหนือเสียง จะส่งคลื่นผ่านเข้าไปในร่างกายมนุษย์แผ่เป็นมุมกว้างถึง 70 องศา แล้วมีคลื่นกลับคืนมาสู่เครื่องรับ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าป้อนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ เมื่อได้ผลลัพธ์ก็นำออกมาแสดงผลทางจอโทรทัศน์

เมื่อใช้เครื่องนี้ตรวจสอบหัวใจ สามารถตรวจสอบถึงผนังหัวใจห้องล่าง (ventricular wall) หัวใจห้องขวาบน (right atrium) การเครื่องไหวของลิ้นหัวใจ (cardiac valve) องค์ประกอบและการทำงานอื่น ๆ ของหัวใจ
ไมโครโปรเซสเซอร์มีประโยชน์ต่อคนพิการหรือไม่


[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด
ได้มีการนำเอาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือ เครื่องช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือมีชื่อว่า เครื่องอ่านเคิร์ซวิล (Kurzweil reading machine) มีราคาแพงมากประมาณ 20,000 ดอลลาร์ ต่อมาได้มีการประดิษฐ์เครื่องอ่านแบบสัมผัสเรียกว่า ออพทาคอน (Optacon = a tactile reading device) ซึ่งมีราคาถูกลง

ในปัจจุบันได้มีการนำเอาไมโครโปรเซสเซอร์เข้ามาช่วย ทำให้สามารถประดิษฐ์เครื่องอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากการใช้กล้องถ่ายโทรทัศน์อ่านหนังสือทีละบรรทัดเข้าประกอบ สามารถทำให้เกิดการเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดมาตรฐาน มีการออกเสียงหนักเบาและเว้นจังหวะที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งชุดคำสั่งเก็บไว้ในรอม

นอกจากนี้ได้มีการค้นคว้าเพื่อนำเอาสัญญาณจากเครื่องอ่านเข้ากระตุ้นสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเห็น

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก

โดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์และหลักการทางสถิติทำให้สามารถสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่ง เรียกว่า "คริบโอแกรม" (crib-o-gram) ซึ่งสามารถใช้ทดสอบเด็กทารกที่เกิดใหม่ว่าสูญเสียการได้ยินหรือไม่

ไมโครโปรเซสเซอร์มีบทบาทในการช่วยคนหูหนวกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า "โทรโสต" (tele-ear) โทรโสตมีอยู่หลายแบบ

แบบแรกเป็นแบบที่ช่วยให้คนหูหนวกที่อ่านหนังสือออกสามารถรับส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ได้

โทรโสตอีกแบบหนึ่งสามารถใช้กับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก
เรานำไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างไรบ้าง


[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
ได้มีการใช้เครื่องไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อช่วยในการฉีดอินซูลิน (insulin) หรือน้ำตาลโดยอัตโนมัติให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม เครื่องนี้จะทำหน้าที่คล้ายตับอ่อน

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
ในปัจจุบันได้มีการนำเอาไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดใน ห้องฉุกเฉินได้พร้อมๆ กันหลายเตียง โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ การเต้นของหัวใจ และการหายใจ เป็นต้น แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บบันทึก วิเคราะห์ และให้สัญญาณเตือนเมื่อมีอาการผิดปกติ นอกจากนี้แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลของผู้ป่วยรายใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยรายนั้น วิธีการดังกล่าวทำให้แพทย์หรือพยาบาลสามารถแก้ปัญหาได้ ทันท่วงที และยังมีเวลาไปปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นได้อีก

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นหรือผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาล หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้มีการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยในการแจ้งสภาวะของร่างกายบางประการ เช่น อุณหภูมิของร่างกาย ชีพจร การเต้นของหัวใจ ความดันเลือด และการหายใจ เป็นต้น ไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลตามสายโทรศัพท์ โดยอาศัยหลักการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะแสดงผลให้ทางโรงพยาบาลตาม สายโทรศัพท์ โดยอาศัยหลักการสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะแสดงผลให้ทางโรงพยาบาลทราบได้ ทันที ถ้ามีรายการใดผิดปกติแพทย์ก็จะให้คำแนะนำกลับสู่ผู้ป่วยที่บ้านโดยตรงหรือโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ของเล่นและเครื่องใช้รอบๆ ตัวเรา ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์มาช่วยเหลืออะไรได้บ้าง


[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง

การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์หลายหน่วยเข้าควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังเป็นวิธีที่ได้รับความสนใจจากวิศวกรไฟฟ้ากำลังเป็นอย่างมาก

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

ในการสื่อสารสมัยใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในการส่งโทรเลขและเทเล็กซ์ (telex) เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับข้อความ โทรเลขเข้าไปเก็บไว้ในส่วนความจำและจะส่งออกไปยังไปรษณีย์ โทรเลข ปลายทางเมื่อไปรษณีย์โทรเลขปลายทางพร้อมที่จะรับและส่งตามลำดับก่อนหลังของโทรเลขนั้น

โดยหลักการเช่นนี้สามารถปรับปรุงไปใช้กับการสื่อสาร วิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ สื่อสารดาวเทียมและไปรษณีย์

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำไมโครโปรเซสเซอร์เข้าใช้ในเครื่องโทรศัพท์ ทำให้ไม่ต้องหมุนหรือกดปุ่มเลขหมายต่างๆ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถทวนเลขหมายเดิมหลายครั้งได้เองเมื่อสายไม่ว่าง สามารถจำหมายเลขที่เราต้องการ ติดต่อบ่อยๆ และหมายเลขที่จำเป็น

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

โดยทั่วไป เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าควบคุม จะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมีประสิทธิภาพและประหยัดขึ้น

การตั้งเวลากลางวันหรือกลางคืน จะไปควบคุมให้เครื่องปรับอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสมกับการทำงานเวลากลางวัน หรือเหมาะกับการนอนกลางคืนและใช้นาฬิกาปลุกได้ด้วย เมื่อตั้งเวลาไว้ครั้งหนึ่งเครื่องปรับอากาศจะทำงานซ้ำ ทุกๆ วัน

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์

เครื่องรับโทรทัศน์บางชนิดมีการควบคุมและปรับภาพด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่ปรับภาพให้ชัด ปรับความคมและความสว่างของภาพ ปรับเสียงให้ดังและมีเสียงทุ้มแหลมตามต้องการ ปรับภาพล้มและภาพเลื่อน ทั้งสามารถตั้งเครื่องให้เปิดปิด และเปลี่ยนช่องตามเวลาที่ต้องการ

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรตามทางแยกต่าง ๆ จะช่วยให้สัญญาณไฟจราจรตามทางแยกมีการปิดเปิดสัญญาณไฟเขียวอย่างสัมพันธ์กัน

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

ในปัจจุบันได้มีการนำไมโครโปรเซสเซอร์มาควบคุมระบบไฟฟ้า และ เครื่องรถยนต์ของยานพาหนะ

การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น

บริษัททำของเล่นหลายบริษัทได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยในการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ฝึกการตัดสินใจ หรือฝึกประสาท