สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
นาฬิกาคอมพิวเตอร์
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรม
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น
 ดูเพิ่มเติม
รังสีวิทยา
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์