สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 เครื่องยนต์เชิงวิเคราะห์แบบแบบเบจ
 วิธีการของฮอลเลอริท
 ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร
การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
ดูเพิ่มเติม
 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์