นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ ใน พ.ศ. 2518 การสู้รบจนทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ยังคงดำเนินต่อมาอีกหลายปี แม้ว่าในระยะหลังเหตุการณ์ได้คลี่คลายลดน้อยลง ก็ยังมีสถานการณ์อื่น ๆ ตามแนวชายแดน ที่ยังก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บ อันเป็นผลเนื่องจากการปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของชาติอยู่อีก จึงมีสมาชิกเพิ่มพูนขึ้น จนปัจจุบันในปี พ.ศ. 2539 มีสมาชิกทั้งสิ้น 3,765 คน

การรับพิจารณา
ก. ผู้ที่มีสิทธิ์จะเป็นสมาชิกสายใจไทย จะเริ่มต้นในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีบาดเจ็บ ผู้ที่จะดำเนินเรื่องส่งมาให้มูลนิธิสายใจไทย ฯ พิจารณาคือ
ทหาร ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการกรมขึ้นไป
ตำรวจ ผู้บังคับบัญชาระดับพันตำรวจเอกขึ้นไป
ข้าราชการพลเรือน ผู้บังคับบัญชาระดับปลัดจังหวัดขึ้นไป
โดยมีเอกสารประกอบได้แก่
แบบสำรวจ ส.1
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
รายงานพฤติการณ์ของเหตุการณ์
รายงานการตรวจบาดแผลของแพทย์
คำให้การของผู้ร่วมในเหตุการณ์
สรุปผลของพนักงานสอบสวน
ในกรณีเสียชีวิต ผู้ที่จะดำเนินเรื่องและเอกสารประกอบ จะเป็นเช่นเดียวกับในกรณีบาดเจ็บ ยกเว้น รายงานการตรวจบาดแผลของแพทย์จะเปลี่ยนเป็นใบมรบัตรแทน

ข. การพิจารณา เมื่อได้รับการดำเนินเรื่องพร้อมเอกสารข้างต้น กรรมการมูลนิธิสายใจไทยจะพิจารณาว่าจะเข้าข่ายตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ หรือไม่ เมื่อพิจารณาเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ ก็จะเริ่มการช่วยเหลือทันที