งานวันสายใจไทย
เสด็จพระราชดำเนินอัดเทปรายการ "วันสายใจไทยศุภวารกาญจนาภิเษก" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เมื่อเดือน มีนาคม 2539