สมาชิกสายใจไทยเฝ้ารับเสด็จในเขตจังหวัดต่าง ๆ
ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินในเขตภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถาร และทรงไต่ถามทุกข์สุขของสมาชิกสายใจไทย ที่ทรงพบในเขตจังหวัดต่างๆ