สมาชิกสายใจไทยเฝ้ารับเสด็จในเขตจังหวัดต่าง ๆ
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์ราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ