ทรงเป็นองค์ประธาน การประชุมกรรมการมูลนิธิสายใจไทย
องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยประทับเป็นองค์ประธานในการประชุมก่อสร้างอาคาร สำนักงานมูลนิธิสายใจไทย บางนา โดยมีนายนิฐิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกจากสำนักงาน P 49 ผู้ออกแบบอาคารเป็นผู้ถวายคำชี้แจง