การบำรุงขวัญ - พระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จเยี่ยมและพระราชทานของขวัญแก่ทหารบาดเจ็บ ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า