พระราชกรณียกิจ
องค์ประธานมูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินรับคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา