พระราชกรณียกิจ
พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ รักษาการรองประธานมูลนิธิสายใจไทย
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2539