พระราชกรณียกิจ
28 พฤศจิกายน 2524 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เสด็จฯ ออก พระตำหนักพูภานราชนิเวศน์จ. สกลนคร ทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว ผู้เสียชีวิตจากการสู้รบปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์