พระราชกรณียกิจ
13 มิถุนายน 2519 ทรงรับเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในงาน "รวมใจช่วยเพื่อสายใจไทย" ที่สวนอัมพร