พระราชกรณียกิจ
27 ตุลาคม 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา องค์ประธาน มูลนิธิสายใจไทย เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอุปกรณ์ทางการแพทย์