พระราชกรณียกิจ
9 ธันวาคม 2521 สมเด็จองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย เสด็จฯ ทรงเปิดงาน "วันรวมใจช่วยสายใจไทย" ครั้งที่ 4 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร