พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้นายอุเทน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการธนาคารศรีนคร นำคณะกรรมการจัดนิทรรศการ เครื่องลายครามและหยกล้ำค่า เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2523