พระราชกรณียกิจ
สมเด็จองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยทหารและ ตำรวจตระเวณชายแดน จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2522