"...สร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง แห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น้ำนครนายก..." พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2536
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเริ่มกักเก็บน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑