พระราชกรณียกิจ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารบาดเจ็บในโรงพยาบาล