พระราชกรณียกิจ
พระราชทานเลี้ยงอาหาร และพระราชทานของขวัญปีใหม่แก่ทหาร ตำรวจ ราษฎรอาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการจากการป้องกันประเทศ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา