พระราชกรณียกิจ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงและพระราชทานของขวัญเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ แก่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ จนบาดเจ็บและพิการ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา