พระราชกรณียกิจ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมค่ายทหาร จ.นครพนม เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2519