พระราชกรณียกิจ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมค่ายทหาร จ.นครพนม เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2519