พระราชกรณียกิจ
31 มกราคม 2517 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหาร ร้อย ร.322 บ.โนนสมบูรณ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมาพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร