พระราชกรณียกิจ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่ จ. เพชรบูรณ์