โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕ โรงเรียน
           
๑. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ สำนักงานเขตบางขุนเทียน
                ๒. โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ สำนักงานเขตบางขุนเทียน
                ๓. โรงเรียนบ้านแบนชะโด สำนักงานเขตคลองสามวา
                ๔. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา
                ๕. โรงเรียนวัดสีชมพู สำนักงานเขตหนองจอก
                ๖. โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร สำนักงานเขตหนองจอก
                ๗. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก
                ๘. โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตมีนบุรี
                ๙. โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม
                ๑๐. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ
                ๑๑. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา
                ๑๒. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
                ๑๓. บำรุงรวิวรรณ สำนักงานเขตดอนเมือง
                ๑๔. เคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ สำนักงานเขตหลักสี่
                ๑๕. โรงเรียนวัดปรุณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
                ๑๖. โรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตหลักสี่
                ๑๗. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สำนักงานเขตหนองแขม
                ๑๘. โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตบางบอน
                ๑๙. โรงเรียนคลองหนองใหญ่ สำนักงานเขตบางแค
                ๒๐. โรงเรียนประภาสวิทยา สำนักงานเขตบึงกุ่ม
                ๒๑. โรงเรียนบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ
                ๒๒. โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สำนักงานเขตลาดพร้าว
                ๒๓. โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง
                ๒๔. โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง
                ๒๕. โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ โรงเรียน
           
๑. โรงเรียนวัดนาคปรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
                ๒. โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓