ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี



วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี คลิกที่นี่