ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย

 

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเมโลเด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่มกำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่