• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๙
            
มกราคม
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
กุมภาพันธ์
   
มีนาคม  
   
พฤษภาคม  
๙ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
   
มิถุนายน  
๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๒ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
กรกฎาคม  
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
   
ตุลาคม
 
๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดเลย
   
พฤศจิกายน  
๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
ธันวาคม  
๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พื้นที่จังหวัดนครนายก

   
       

         

              

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓