• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๘
            
มกราคม
   
กุมภาพันธ์  
๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดเลย
๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดน่าน
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล
   
ตุลาคม  
๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
   
ธันวาคม  
๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดตาก
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ พื้นที่จังหวัดนครนายก

   
       

         

              

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓