• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๖
            
มกราคม

กุมภาพันธ์ 
   
พฤษภาคม  
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรุบร
   
ตุลาคม  
๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
   
ธันวาคม  
๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุร
๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ พื้นที่จังหวัดตาก
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ พื้นที่จังหวัดนครนายก

   
       

         

              

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓