• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๕
 

        มกราคม
        ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕            พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
       
๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕     พื้นที่จังหวัดเีีีีชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕            พื้นที่จังหวัดชุมพร
        ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕     พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก


        กุมภาพันธ์
        ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕            พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

          ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕       พื้นที่จังหวัดเชียงราย
          ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
          ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕          พื้นที่จังหวัดน่าน
                                                       

          พฤษภาคม
        ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕          พื้นที่จังหวัดชัยนาท

      

        มิถุนายน
        ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕            พื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ

          ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕            พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

         
          สิงหาคม
        ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕             พื้นที่จังหวัดสระแก้ว          ตุลาคม
        ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕           พื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

         
    

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓