• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๔
 

        มกราคม
        ๑๐ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔            พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
       
๑๗ มกราคม ๒๕๕๔                   พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
        ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔                   พื้นที่จังหวัดน่าน
        ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔            พื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา

        ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔           พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
        ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔                   พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        
        กุมภาพันธ์
        
๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔           พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี                                                                           และจังหวัดอำนาจเจริญ
       
๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔         พื้นที่จังหวัดเชียงราย
        ๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔         พื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

        
          พฤษภาคม
        
๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔         พื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก


          มิถุนายน
        
๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔           พื้นที่จังหวัดเลย

          กันยายน
        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๔                   พื้นที่จังหวัดนราธิวาส
       
๒๗ กันยายน ๒๕๕๔                   พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

        พฤศจิกายน
        
๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔        พื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
       

        ธันวาคม
        
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔                   พื้นที่จังหวัดนครนายก
       
๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔           พื้นที่จังหวัดตาก
       

              

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓