• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๓
 

        มกราคม
        ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓                   พื้นที่จังหวัดกาญจนบุร
       
๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓            พื้นที่จังหวัดเลย
        ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓            พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓            พื้นที่จังหวัดเชียงราย

        ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓            พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        
        กุมภาพันธ์
        
๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓            พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร
       
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓                   พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓              พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

        ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓          พื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
        
        พฤษภาคม
      
  ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓          พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

        
        มิถุนายน
    
    ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓                      พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

          ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓                    พื้นที่จังหวัดชุมพร

         ธันวาคม
         ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓                      พื้นที่จังหวัดนครนายก
      
๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓                พื้นที่จังหวัดตาก
            

    

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓