• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 

 

 

 

 


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการ ปี ๒๕๕๑
 

        มกราคม
        ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑             พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง                                                   จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดยะลา  และจังหวัดปัตตาน
        ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑             
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน


        กุมภาพันธ์
        ๑๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑           พื้นที่จังหวัดเชียงราย
        ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
         พื้นที่จังหวัดน่าน


        พฤษภาคม

        ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
         พื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธาน


        มิถุนายน
        ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑                   พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
        ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑            พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี
        ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑                   พื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม

        สิงหาคม
        ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑                   พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


        ธันวาคม
        ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑              พื้นที่จังหวัดตาก
 
       ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑                   พื้นที่จังหวัดนครนายก
 

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓